I fázis

HTML clipboard Katonai repülő képzés I. Fázis
Az NFTC program a lehető legmagasabb értékű képzést nyújtja. A harcászati ismeretek a képzés korai szakaszában elsajátításra kerülnek, majd a katonai vezetési képességekkel párhuzamosan fejlődnek. Az NFTC programot elvégzettek rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek szükségesek a frontvonalban végrehajtandó feladatok ellátásához.
Az I. Fázis lényeges szerepet tölt be a képzés további szakaszaihoz nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati képességek elsajátításában. A képzés gyakorlati része a 86. Szolnok Helikopter Bázison kerül végrehajtásra. Első fázis szakaszai Első szakasza: ebben a fázisban kerül sor a toborzásra és a pályára irányításra, valamint a pályázatok kiírására.
Toborzás Célja: A toborzó irodákkal együttműködve megkeresni, és pályára irányítani azokat a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalokat, akik kedvet és elhivatottságot éreznek a hivatásos katonai repülő pálya iránt. Meghatározni, kiírni, és rendszeres időközönként felülvizsgálni a pályázati feltételeket. Összegyűjteni és adminisztrálni a jelölteket. Megtervezni és megszervezni a repülőorvosi vizsgálatokat. Felvételi eljárás Célja: A repülőorvosi vizsgálatok során a repülő-hajózó pályára alkalmasnak talált jelöltek felvételi eljárásának megtervezése, megszervezése és lebonyolítása. A repülő-hajózó képzésre felvett személyek adminisztrálása, képzésre történő behívásának, és szerződéses állományba vételének kezdeményezése. Felvételi eljárás tapasztalatainak gyűjtése, összegzése és feldolgozása.
Második szakasz: Ebben a fázisban a felvételt nyert repülőgép-vezető jelöltek általános katonai felkészítése történik.
Az állomány egyéni kiképzése Az alapkiképzés valamennyi sorkatonai szolgálatra kötelezett, valamint a haderőben szolgálatot vállaló, de sorkatonai szolgálatot nem teljesített állampolgár részére kötelező kiképzési forma, amely általános katonai és szakalapozó kiképzést tartalmaz. Az általános katonai kiképzés Célja: a katonai élet és szolgálati érintkezések, az alaki mozgások, az egyéni fegyver kezelése, továbbá a harcmezőn való mozgás, a harc túlélése, az önvédelem és segítségnyújtás szabályinak megismerése, valamint a harc megvívásához elengedhetetlenül szükséges fizikai és pszichikai állóképesség megszerzése. Időtartama: 4 hét. A szakalapozó kiképzés Tartalmazza: a katonák tervezett beosztásának megfelelő fegyvernem, szakcsapat bemutatását, a honvédség tevékenységi rendjében elfoglalt helyének és szerepének, főbb feladatainak és harci-technikai eszközeinek, valamint a leendő beosztás megismertetését. A kiképzés keretében hajtják végre az állomány ejtőernyős felkészítése és gyakorlati ejtőernyős ugrásokat. Időtartama: 3 hét.
Harmadik szakasz: A gyakorlati repülésre történő elméleti felkészítésből áll.
Elméleti felkészítés:
  • A gyakorlati repülés megkezdéséhez szükséges elméleti ismeretek megszerzése. (fónia, nemzetközi légijog, aerodinamika, szerkezettan, repülésmeteorológia)
  • Általános repülési ismeret, Jak-52 típusismeret
  • Angol nyelv
  • Informatika
  • Személyes vezetés
  • Légierő története
  • Testnevelés
Képzési idő: 16 hét Elméleti óraszám: 540 tanóra A kiegészítő elméleti tananyag a repülési szakaszba épül be (nem megfelelő időjárás vagy egyéb repülési szünetekben előadás és/vagy egyéni témafeldolgozás formájában).
Negyedik szakasz:
Földi előkészítés, mentőeszköz kiképzés és gyakorlati repülés. Földi előkészítés: 30 óra Mentőeszköz ismeret: 8 óra Gyakorlati repülés két fázisban kerül végrehajtásra. Az első repülési fázisban a jelöltek összesen 30 órát repülnek, amit vizsgarepülés zár le. A második fázisra csak a vizsgafeltételnek megfelelt jelöltek kerülhetnek. A repülési fázis tartalmában és céljában egymástól elkülönülő részekből áll. Az első repülési rész: Jak-52 típusú repülőgépen Időtartama: 11 hét + 1 hét időjárási tartalék (ha nem, erre az időre kiegészítő tantárgyak tervezhetők) Napi 2-3 feladat tervezhető 1-1,5 óra időtartamban (A komplex feladatok magukba foglalják a repülésre történő közvetlen felkészülést, a repülést és a repülés utáni feladat értékelést) A jelenleg rendelkezésre álló és a betervezett nagyjavítások figyelembevételével a gépszám biztosítani fogja a jelöltek repülőkiképzését. Az első repülési részt a válogató vizsga követi. Ez az első kiválogató szakasz. Itt válogatják ki azokat a jelölteket, akik képességeik, elméleti és gyakorlati tudásuk alapján alkalmasnak bizonyultak a második fázisban történő továbbképzésre. Második repülési rész: Jak-52 típusú oktató kiképző repülőgépen történő kötelék és műrepülésből áll. Elméleti felkészítés: A kötelék- és műrepülés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretanyag (1 hét) Gyakorlati repülés: Gyakorlati repülés összes óraszáma 15 repült óra. Képzés időtartama: 4 +1 hét Napi 2-3 feladat 1 óra időtartamban (A komplex feladatok magukba foglalják a repülésre történő közvetlen felkészülést, a repülést és a repülés utáni feladat értékelést)
A második fázist válogató vizsga követi. A vizsgán megfelelt hallgatók NFTC képzésre kerülnek. forrás: www.nftc.huMegosztás a Facebook-on