I fázis

HTML clipboard

Katonai repülő képzés I. Fázis

Az NFTC program a lehető legmagasabb értékű képzést nyújtja. A harcászati ismeretek a képzés korai szakaszában elsajátításra kerülnek, majd a katonai vezetési képességekkel párhuzamosan fejlődnek. Az NFTC programot elvégzettek rendelkeznek azokkal a képességekkel, melyek szükségesek a frontvonalban végrehajtandó feladatok ellátásához.

Az I. Fázis lényeges szerepet tölt be a képzés további szakaszaihoz nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati képességek elsajátításában.

A képzés gyakorlati része a 86. Szolnok Helikopter Bázison kerül végrehajtásra.

Első fázis szakaszai

Első szakasza:

ebben a fázisban kerül sor a toborzásra és a pályára irányításra, valamint a pályázatok kiírására.

Toborzás

Célja: A toborzó irodákkal együttműködve megkeresni, és pályára irányítani azokat a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalokat, akik kedvet és elhivatottságot éreznek a hivatásos katonai repülő pálya iránt. Meghatározni, kiírni, és rendszeres időközönként felülvizsgálni a pályázati feltételeket. Összegyűjteni és adminisztrálni a jelölteket. Megtervezni és megszervezni a repülőorvosi vizsgálatokat.

Felvételi eljárás

Célja: A repülőorvosi vizsgálatok során a repülő-hajózó pályára alkalmasnak talált jelöltek felvételi eljárásának megtervezése, megszervezése és lebonyolítása. A repülő-hajózó képzésre felvett személyek adminisztrálása, képzésre történő behívásának, és szerződéses állományba vételének kezdeményezése. Felvételi eljárás tapasztalatainak gyűjtése, összegzése és feldolgozása.

Második szakasz:

Ebben a fázisban a felvételt nyert repülőgép-vezető jelöltek általános katonai felkészítése történik.

Az állomány egyéni kiképzése

Az alapkiképzés valamennyi sorkatonai szolgálatra kötelezett, valamint a haderőben szolgálatot vállaló, de sorkatonai szolgálatot nem teljesített állampolgár részére kötelező kiképzési forma, amely általános katonai és szakalapozó kiképzést tartalmaz.

Az általános katonai kiképzés

Célja: a katonai élet és szolgálati érintkezések, az alaki mozgások, az egyéni fegyver kezelése, továbbá a harcmezőn való mozgás, a harc túlélése, az önvédelem és segítségnyújtás szabályinak megismerése, valamint a harc megvívásához elengedhetetlenül szükséges fizikai és pszichikai állóképesség megszerzése.
Időtartama: 4 hét.

A szakalapozó kiképzés

Tartalmazza: a katonák tervezett beosztásának megfelelő fegyvernem, szakcsapat bemutatását, a honvédség tevékenységi rendjében elfoglalt helyének és szerepének, főbb feladatainak és harci-technikai eszközeinek, valamint a leendő beosztás megismertetését.
A kiképzés keretében hajtják végre az állomány ejtőernyős felkészítése és gyakorlati ejtőernyős ugrásokat.
Időtartama: 3 hét.

Harmadik szakasz:

A gyakorlati repülésre történő elméleti felkészítésből áll.

Elméleti felkészítés:

  • A gyakorlati repülés megkezdéséhez szükséges elméleti ismeretek megszerzése.
    (fónia, nemzetközi légijog, aerodinamika, szerkezettan, repülésmeteorológia)
  • Általános repülési ismeret, Jak-52 típusismeret
  • Angol nyelv
  • Informatika
  • Személyes vezetés
  • Légierő története
  • Testnevelés

Képzési idő: 16 hét
Elméleti óraszám: 540 tanóra
A kiegészítő elméleti tananyag a repülési szakaszba épül be (nem megfelelő időjárás vagy egyéb repülési szünetekben előadás és/vagy egyéni témafeldolgozás formájában).

Negyedik szakasz:

Földi előkészítés, mentőeszköz kiképzés és gyakorlati repülés.

Földi előkészítés: 30 óra
Mentőeszköz ismeret: 8 óra
Gyakorlati repülés két fázisban kerül végrehajtásra. Az első repülési fázisban a jelöltek összesen 30 órát repülnek, amit vizsgarepülés zár le. A második fázisra csak a vizsgafeltételnek megfelelt jelöltek kerülhetnek.

A repülési fázis tartalmában és céljában egymástól elkülönülő részekből áll.

Az első repülési rész:
Jak-52 típusú repülőgépen
Időtartama: 11 hét + 1 hét időjárási tartalék
(ha nem, erre az időre kiegészítő tantárgyak tervezhetők)
Napi 2-3 feladat tervezhető 1-1,5 óra időtartamban (A komplex feladatok magukba foglalják a repülésre történő közvetlen felkészülést, a repülést és a repülés utáni feladat értékelést)

A jelenleg rendelkezésre álló és a betervezett nagyjavítások figyelembevételével a gépszám biztosítani fogja a jelöltek repülőkiképzését.
Az első repülési részt a válogató vizsga követi. Ez az első kiválogató szakasz. Itt válogatják ki azokat a jelölteket, akik képességeik, elméleti és gyakorlati tudásuk alapján alkalmasnak bizonyultak a második fázisban történő továbbképzésre.

Második repülési rész:
Jak-52 típusú oktató kiképző repülőgépen történő kötelék és műrepülésből áll.

Elméleti felkészítés:
A kötelék- és műrepülés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretanyag (1 hét)

Gyakorlati repülés:
Gyakorlati repülés összes óraszáma 15 repült óra.
Képzés időtartama: 4 +1 hét
Napi 2-3 feladat 1 óra időtartamban (A komplex feladatok magukba foglalják a repülésre történő közvetlen felkészülést, a repülést és a repülés utáni feladat értékelést)

A második fázist válogató vizsga követi. A vizsgán megfelelt hallgatók NFTC képzésre kerülnek.

forrás: www.nftc.hu

Megosztás a Facebook-on