II. fázis

A második fázis célja, hogy megalapozza a növendék repülési és katonai pilótákat jellemző készségeket.


Raytheon Harvard II

A második fázis tematikája közös, s alapvető elemeket tartalmaz a vadász-, csapatszállító-, és helikopterpilóták számára. Magában foglalja az egyszerű időjárási viszonyok közötti (jó idős) repüléseket, a földközeli légitájékozódást, a bonyolult időjárási viszonyok közötti (műszeres) repülést, s a kötelékrepülést. Az NFTC program második fázisa 71 repülési feladatot tartalmaz 97 óra keretében a Raythenon Harward II típuson. E turbólégcsavaros repülőgép kezelése, és repülési jellemzői igen hasonlóak a sugárhajtóműves vadászgépekéhez. Felszereltsége, berendezései is korszerűek, ezért a leghatékonyabb gyakorló repülőgépek sorába tartozik. Az átfogó földi előkészítés, a számítógépes támogatású kiképző rendszerek kiterjedt használata, és a repülés jellemzőit valósághűen visszaadó szimulátorok biztosítják a gyakorlati repülési idő leghatékonyabb felhasználását. A rendelkezésre álló légtér, valamint az alacsony intenzitású repülési forgalom különleges lehetőséget biztosít a repülőkiképzés színvonalas végrehajtására. A növendéknek lehetősége nyílik arra, hogy kifejleszthesse döntéshozó képességét a kiképzésnek már ezen a kezdeti szakaszán.

II. fázis – alapkiképzés
A Kanadai Légierő
Moose Jaw légibázisa
Harvard II Repülőgép
Kiképzési ágak Repülési feladatok
Oktatóval Egyedül
Jó idős 18 7
Műszerrepülés 26
Éjszaka 2 1
Légitájékozódás 10 1
Kötelékrepülés 6
Összesen 62 9
Mindösszesen 71
Támogató (alájátszó) feladat 1,5

A jó idős kiképzési ág magában foglalja átesések, dugóhúzók, műrepülő elemek,
az iskolakör repülés, és a repülés különleges eseteinek begyakorlását.

A bonyolult idős képzési ág, a repülőgép műszeres vezetésének és bonyolult helyzetekből történő kivételének begyakorlásával kezdődik. A növendékek ezután továbblépnek a különböző műszeres repülési, várakozási és leszállási eljárások gyakorlásához, és végül az idegen repülőtérre történő átrepüléseket, a repülés tervezésének elemeit sajátítják el. A kiképzési ág végére a növendékek képesek lesznek önállóan egy idegen repülőtérre történő át-, valamint hazarepülés megtervezésére és végrehajtására.

A légi tájékozódás kiképzési ágban a növendékek megtanulják a térképolvasás alapjait, a repülési útvonal helyesbítésének és időben történő célba érkezés módszereit. Kiemelt fontosságot kap a földközeli repülőkiképzés, az egyén azon képességeinek kialakítása, hogy a saját munkavégző képességei határain belül tudjon maradni a repülés minden egyes szakaszában.

A kötelékrepülési ágazat megtanítja a növendéket a zárt kötelékben történő repülésre 60 fokos bedöntésig és 2 G túlterhelésig. A vezérgépet az oktató vezeti, így a növendék teljes mértékben ki tudja használni a repülési időt a kísérői szerepkör elemeinek elsajátítására.

Az éjszakai repülőkiképzés a teljes mértékű tájékozódás, és a repülőgép-vezetés elsajátítására szolgál, és tartalmaz egyedüli repülést is.

A II. fázis úgy lett kialakítva, hogy a növendékek a lehető legjobban hasznosíthassák a repülőgép kiképzési lehetőségeit. A sikeres jelöltek kipróbált képességekkel rendelkeznek a repülés minden területén bizonyították, hogy képesek a következő fázisba lépni. A II. fázis végzősei eredményeik függvényében a II/B fázissal (sugárhajtású növendékek) vagy a kanadai légierő III. fázisával (többmotoros vagy helikopter) folytatják kiképzésüket.

forrás: www.nftc.hu

Ízelítő:

Megosztás a Facebook-on