III. fázis

A III. fázis célja tovább fejleszteni a már kialakított haladó repülési készségeket, s bemutatni az alapvető harcászati elemeket. A növendék a II. fázis során elsajátítottakat átülteti a nagysebességű környezetbe. A repülőgép-vezetés technikája, a döntéshozatal minősége valamint az információs rendszer kezelésének képessége fejlődik tovább egy még összetettebb, bonyolultabb rendszerekkel felszerelt repülőgépen. A III. fázis intenzív ütemben mutat be magas követelményt támasztó tevékenységi sorrendeket, melyek végrehajtása megköveteli a növendéktől a Hawk 115 repülőgép rendszereinek mesteri kezelését. Amint az átképzés megtörtént a növendék elkezdi kialakítani készségeit, magabiztos tevékenységét a sugárhajtású repülőgépen, és elsajátítja a repülőgép összetett rendszere egészének kezelését. A harcászati repülés alapjait amint lehet az elemenkénti kiképzés elvét felhasználva vezetik be. A műszerrepülési elemek oktatása során a növendékek elérik a kanadai légierőben felállított, igen magas vizsgaszintet, és önállóan hajthatnak végre műszer szerinti repüléseket, illetve átrepüléseket idegen repülőtérre.

A Hawk 115 sugárhajtású repülőgép

A III. fázis 74 repülési órát tartalmaz a Hawk 115 repülőgépen, 56 repülési feladat keretében. A program arra ösztönzi a növendéket, hogy értékelje minden egyes feladat forgatókönyvét, és eltervezze a feladat végrehajtását. Amennyiben a forgatókönyvben változás áll be (pl. imitált időjárásromlás) a növendéknek elemeznie kell a kialakult helyzetet, módosítani a tervet és alkalmaznia az átdolgozott tevékenységi rendet a feladat sikeres végrehajtása érdekében. A kanadai alacsony forgalmú légtérben a növendéknek maximális lehetősége nyílik szabad döntéshozatalra, cselekvésre, hogy reagálni tudjon a megváltozott valós, vagy szimulált körülményekre.

III. fázis – haladó,
sugárhajtóműves képzés
A Kanadai Légierő
Moose Jaw légibázisa
Hawk 115 repülőgép
Kiképzési ágak Repülési feladatok
Oktatóval Egyedül
Jó idős 13 5
Műszerrepülés 10
Éjszaka 1 1
Légitájékozódás 9 2
Kötelékrepülés 9 3
Komplexált 3
Összesen 45 11
Mindösszesen 56
Támogató (alájátszó) feladat 5,3

A jó idős kiképzési ág a sugárhajtású repülőgépre történő átképzés. A III. fázisban az előrehaladás igen gyors, mivel a növendék ugyanarról a repülőtérről ugyanazon eljárások segítségével hajtja végre a repülőkiképzést, mint a II. fázisban. A repülőgép-vezetési technika, mely tartalmazza átesések, dugóhúzók, műrepülő elemek, iskolakör repülés és a különleges esetek begyakorlását, gyors ütemben kerül kifejlesztésre a sugárhajtású repülőgépen.
A Hawk 115 típus célirányos kezelhetőségi jellemzői képessé teszik a növendéket a repülőgép-vezetés alapjainak gyors elsajátítására, s hogy mielőbb elkezdhesse a harcászati kiképzést.

A műszerrepülési ág a II. és II. B fázisban elsajátított készségekre, épít és bevezeti a hallgatót a nagy magasságú légtérszerkezetbe. A növendék szintén megismerkedik a többfunkciós kijelző rendszer (Head Up Display) kezelésével. A repülőgép összefüggő rendszerének még tökéletesebb megismerése és kezelésének elsajátítása szükséges az elkövetkezendő oktatásban, és a későbbiekben is a korszerű elsővonalbeli vadászgépeken.

A kötelékrepülési ág szintén a II. fázisban megszerzett tudásra épít. A már kialakított alap készségek kerülnek továbbfejlesztésre a III. fázisban, melyet a harci alkalmazás követ. A kiképzési ágazat befejeztével a növendék mesteri fokon képes harcászati kötelékben, valamint zárt kötelékben repülni. Beleértve a műszeres megközelítési eljárásokat és a leszállást géppár kötelékben, valamint a szabad manőverezést 90 fokos bedöntésig és 3G túlterhelésig.

Az éjszakai repülőkiképzés a típusátképzés része, ami önálló repülést is tartalmaz. A műszerrepülési és a komplexált feladatok egy része szintén végrehajtható éjszakai repülés keretében.

A légi tájékozódási ág a már elsajátított készségek felmérésével kezdődik, majd a biztonság központú földközeli repüléstechnika elmélyítése következik. A tematika kényszeríti a növendékeket a II. fázis során megszerzett készségek alkalmazására a megnövekedett sebesség és a repülőgép összetett információs rendszerének alkalmazása mellett. Végül a harcászati kötelékben földközeli magasságon történő repülések bevezetése teszi lehetővé a IV. fázis kifinomultabb harcászati gyakorlatai során szükséges készségek kialakítását.

A III. fázis végzősei rendelkeznek az összes ahhoz szükséges ismeretanyaggal és képességgel, hogy tovább léphessenek a IV. fázis dinamikus harcászati környezetébe. A III. fázis tematikája a nagysebességű sugárhajtású repüléssel, egy magasabb szintű, feszítettebb munkatempóval jellemzett környezetbe helyezi a növendéket, amely jellemzi magát a repülőgépet, és annak összetett információs rendszerét.

A III. fázis sikeres elvégzésével a növendék szakszolgálati engedélyt szerez és jogosult lesz a kanadai pilóta jelvény viselésére.

A kezdeményező képesség bizonyítása alapvető eleme a III. fázisnak. A végzősök, ezen képességüket kamatoztatják a IV. fázis s majdan a Gripen, F-16, F-18, vagy bármely más korszerű harcászati repülőgépre történő típusátképzésük során.

forrás: www.nftc.hu

Ízelítő:

Megosztás a Facebook-on