IV. fázis

IV. fázis – harcászati képzés
A Kanadai Légierő Cold Lake légibázisa
Hawk 115 repülőgép
Kiképzési ágak Repülési feladatok
Oktatóval Egyedül
Repülőgép-vezetési technika 1
1-1 elleni harc 8 2
2-1 elleni harc 11
Levegő-föld fegyverzet
lőtéri alkalmazása
5 2
Légi csapásmérés
(levegő-föld harcászat)
10 1
Összesen 35 5
Mindösszesen 40
Támogató (alájátszó) feladat 9,8

A fázis célja a harcászati repülő, valamint a mérlegelő, megítélő képességek kifejlesztése. A növendékek harcászati környezetbe ültetik át a III. fázisban megszerzett tudásukat s készségeiket, alkalmazva az 1-1 és 2-1 elleni légiharc manővereket, s a kapcsolódó harcászati fogásokat.

A IV. fázis 40 repülési feladatot tartalmaz 49 óra keretében, a HAWK 115 repülőgépen.

Mivel az NFTC program III. és IV. fázisában a kiképzés azonos típuson történik, a két repülőtéren alkalmazott eljárások is igen hasonlóak, minimálisra csökken az átmeneti képzés.

Az 1-1 elleni (BFM) légiharc manőverek

Az 1-1 elleni légiharc kiképzési ágban az elemenkénti oktatási módszert alkalmazzák. A növendék megtanulja felismerni és helyesbíteni saját és ellenséges repülőgép közt létrejött ideálistól eltérő megközelítési sebességet és rálátási szöget, és a fegyverzet alkalmazásának terébe manőverezi a repülőgépet. Begyakorolja úgy a támadó, mint a védekező légiharc manővereket, kis és nagy rálátási szögek mellett. A növendék ebben a kiképzési ágban két egyedüli repülési feladatot is végrehajt, mivel a korszerű vadászgépek is többnyire egyszemélyesek.

2-1 elleni (ACM) légiharc manőverek

A 2-1 elleni légiharc kiképzési ág az 1-1 elleni légiharcban megszerzett ismeretekre építkezik. Az „egy körös” és a „két körös” légiharc elvei két 1-1 elleni repülési feladatban kerülnek bemutatásra és begyakorlásra. Ezt követően egy oktató által vezetett harmadik repülőgép kapcsolódik a kötelékhez és kezdetét vehetik a 2-1, illetve 1-2 elleni légiharc manőverek. A gyakorlatok során a növendéknek lehetősége nyílik a támadást végrehajtó és a támadásból kiváló szerepkör lényegének megértésére és elsajátítására. A rádiólevelezés szabatos végrehajtása igen jelentős szerepet játszik a feladatok során, mivel a két növendék közös tevékenysége, kölcsönös segítségnyújtása, valamint számbeli fölényük kihasználása szükséges a sikeres feladat kivitelezéséhez. A harmadik (ellenséges) repülőgépet oktató pilóta vezeti, aki a manőverek során nagy figyelmet fordít az oktatási célok megvalósulására.

Levegő-föld fegyverzet alkalmazása lőtéri körülmények között

Ebben a kiképzési ágban a növendék elsajátítja a levegő-föld fegyverzet célba juttatásának technikáit „ideális” lőtéri viszonyok között. Megtanulja felismerni, vizuálisan is érzékelni a biztonsági határokat, a fegyverzet alkalmazásának és a manőver végrehajtásának minimális és maximális paramétereit. A III. fázis során már begyakorolt repülőgép-rendszer kezelési ismeretek alkalmazzák.

Légi csapásmérés / Levegő-föld harcászat

A növendék az előző kiképzési ágakban megszerzett ismeretanyagot és készséget alkalmazza, és össze kapcsolja ebben a kiképzési ágban. A harcászati légi tájékozódás és a kötelékrepülés elemei szükségesek a célkörzetbe történő kijutáshoz. Az elsajátított légiharc manőverek mesteri alkalmazása elengedhetetlen a sikeres feladat-végrehajtáshoz, mivel a növendékeknek azonosítaniuk és vissza is kell verniük a „vörös báró” (az ellenséges repülőgépet imitáló oktató repülőgép-vezető) támadásait. A közepes magasságon megismert 2-1 elleni légiharc elemeit ebben a fázisban már földközeli magasságon gyakorolják be.

A harcászati földközeli repülés technikái megszilárdulnak, és a korlátozás-mentes légtér szabadsága lehetőséget ad a feladatok harcászati forgatókönyvének szabad tervezésére és lerepülésére.

A IV. fázis elvégzésével a növendék kiképzettsége sok olyan elemet tartalmaz, amely a későbbi típusátképzés tárgya is lesz. Az NFTC program korlátlan harcászati kiképzési környezete lehetővé teszi a harceljárások begyakorlását és a döntéshozó képesség kifejlesztését, melyek elengedhetetlenek a feladat sikeréhez.

A növendék így válik „gondolkodó pilótává”, aki megragadja a kezdeményezést, értékeli a kialakult harcászati helyzetet és megteszi a szükséges lépéseket.
Az NFTC program IV. fázisa alkalmassá teszi a növendékeket, hogy megkezdhessék első átképzésüket a korszerű harci gépek egyikére.

A „légi idő” szerződés alapján biztosított, a fel-, és leszállás között eltelt időt (amikor a futómű nem érintkezik a földdel) tartalmazza.

A „repülési időt” amely tartalmazza a légi időt, a repülőgéppel történő ki- és visszagurulás idejét a növendék tartja nyilván.

forrás: www.nftc.hu

Megosztás a Facebook-on